Flexicap | Simulatie en dimensionering van energie in samenwerking met Lemcko onderzoeksgroep van UGent

Toekomst van energiebeheer conceptualiseren, ontwerpen en ontwikkelen

Goomyx heeft samen met Lemcko onderzoeksgroep van de Universiteit Gent een geavanceerde energietool ontwikkeld. Flexicap is een tool ontworpen om huishoudens en KMO’s meer inzicht te geven in hun energieverbruik en te helpen bij het optimaliseren van hun energieverbruik 

Met de toenemende focus op duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en de groeiende elektrificatie van voertuigen en verwarmingssystemen, groeit ook de behoefte aan betrouwbare tools om weloverwogen beslissingen te nemen over energiegebruik.

De begeleiding die we hebben gekregen van Goomyx om tot een mooi en werkend geheel te komen, was onontbeerlijk. We hadden doorheen het hele proces het gevoel dat het project ook van Goomyx was, niet dat ze enkel een dienst vervulden.

Conceptualisatie, huisstijl en design

In nauwe samenwerking met Lemcko begonnen we met het vormgeven van de energietool. Aangezien Flexicap een gloednieuw concept is, hadden we een blank canvas om mee te beginnen. Goomyx ontwierp een huisstijl inclusief logo, kleurenpalet, lettertypes en vibe. Met de huisstijl in de hand, kon het ontwerpen beginnen waarbij we ons concentreerden op gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Elke burger zou de tool zelfstandig met beperkte uitleg moeten kunnen gebruiken. Het resultaat is een geavanceerd ontwerp met achterliggend complexe logica, dat zowel intuïtief als verzorgd is voor gebruikers van allerlei pluimage..

Deze tool gaat verder dan generieke vuistregels en biedt een gedetailleerde en gebruikersspecifieke benadering van energie-integratie. 

Inzichtelijke data leidt tot doordachte keuzes 

Het resultaat van de  achterliggende algoritmes, ontwikkeld door Lemcko onderzoeksgroep, werd door Goomyx geïmplementeerd in een overzichtelijk dashboard. Dit dashboard toont aan de hand van tabellen en grafieken, ondersteund met begeleidende informatie, de gebruiker alle relevante informatie over de geanalyseerde energie-integratie. Dit stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk inzicht te krijgen in de mogelijke scenario's en beslissingen te nemen op basis van de gepresenteerde data.

Testen en verfijnen 

In samenwerking met een DevOps expert, werden geautomatiseerde CI/CD-pipelines opgezet met Github Actions en Azure. Zo konden nieuwe functionaliteiten snel en veilig worden uitgerold naar de productieomgeving. 

De tool werd tijdens en na de ontwikkeling  uitgebreid getest om het ontwerp en de logica van de tool op de proef te stellen en te optimaliseren.. We werkten nauw samen om eventuele bugs op te lossen van de proof of concept fase tot en met een productieklaar eindresultaat. 

Door continue feedback van gebruikers en experts te verzamelen, hebben we de tool  na oplevering voortdurend verfijnd en geoptimaliseerd om te blijven voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de energiemarkt. Zo voegden we een jaar na de release nog extra functionaliteiten toe voor landbouwers in samenwerking met Inagro. 

Een stap naar de toekomst: Flexicap's bijdrage aan duurzaam energiebeheer

De Flexicap tool biedt huishoudens en KMO’s de mogelijkheid om hun energieverbruik te optimaliseren, kosten te verlagen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dankzij de complexe logica die erachter schuilgaat, zijn gebruikers verzekerd van nauwkeurige en betrouwbare resultaten. 

Flexicap belichaamt de kracht van samenwerking tussen bedrijven en academische onderzoeksgroepen, en zal blijven bijdragen aan een duurzame en efficiënte energievoorziening voor de toekomst.

Simuleer jouw profiel in de Flexicap tool.

Heb je een geweldig projectidee? Laten we het bespreken met jouw favoriete drankje!